Monografieen sociaal recht 31 - Arbeidsrechtelijke aspecten van reorganisatie

Monografieen sociaal recht 31 - Arbeidsrechtelijke aspecten van reorganisatie

Beschrijving

Stel: een organisatie ziet zich genoodzaakt tot een heroriëntatie van de bedrijfsactiviteiten. Welke arbeidsrechtelijke aspecten spelen bij een dergelijke reorganisatie een rol? Dit is de enige uitgave in Nederland die een grondig antwoord biedt op dit vraagstuk. Deze 5e druk bevat nieuwe wetgeving (de Wab) en ontwikkelingen sinds de Wwz. Tal van interne en externe factoren kunnen aanleiding vormen voor een reorganisatie. In een poging om een nieuwe economische werkelijkheid het hoofd te bieden, geven organisaties daarbij opnieuw vorm aan hun bedrijfsactiviteiten. Veelal in de vorm van een gedwongen afvloeiing van werknemers, maar ook andere zaken als een bedrijfsovername en het wijzigen van arbeidsvoorwaarden kunnen aan de orde zijn. Een dergelijke reorganisatie is onlosmakelijk verbonden met het arbeidsrecht. In Arbeidsrechtelijke aspecten van een reorganisatie bieden ervaren auteurs analyses en commentaar op de medezeggenschapsrechtelijke en arbeidsrechtelijke aspecten van een reorganisatie. De inhoud van deze 5e editie sluit aan op de actuele ontwikkelingen op het gebied van het ontslagrecht, het medezeggenschapsrecht en het insolventierecht. De publicatie vormt daarmee een vraagbaak op het terrein van het reorganiserend vermogen van ondernemingen. Literatuur en jurisprudentie worden besproken vanuit een praktijkgerichte benadering. Deze editie biedt een actueel overzicht van de verschillende arbeidsrechtelijke aspecten die bij een reorganisatie van belang zijn. Zo staan de auteurs stil bij: De raadpleging van ondernemingsraad en vakorganisaties. De criteria die sinds de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid (Wwz) per 1 juli 2015 en de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) per 1 januari 2020 gelden in ontslagprocedures. De Wet melding collectief ontslag. Wet- en regelgeving bij de afvloeiingsvergoeding en de functie van een sociaal plan. De overgang van onderneming en de wijziging van arbeidsvoorwaarden. De rechten en verplichtingen van werknemers bij surseance van betaling en faillissement. Rechtspraak en literatuur zijn geheel bijgewerkt. Zo vindt u actuele wetgeving zoals de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) opgenomen. Ook de ontwikkelingen op het terrein van het ontslagrecht sinds de inwerkingtreding van de Wwz in 2015 zijn verwerkt.

€ 78,00
2 - 3 weken
Nieuw: (bol.com)
EAN:9789013157505
Taal
nl
Bindwijze
Hardcover
Oorspronkelijke releasedatum
30 januari 2020
Illustraties
Nee