Professionele Urinesteen verwijderaar | 1 liter | Veilig op de meeste materialen

Professionele Urinesteen verwijderaar | 1 liter | Veilig op de meeste materialen

Beschrijving

Ontkalken met de reinigende kracht uit de luchtvaart industrie! Cee-Bee Cleaning Professionele Urinesteen verwijderaar is speciaal ontworpen om op een veilige manier het urinesteen grondig en hygiënisch te op te lossen, zonder schade toe te brengen aan onderliggende materialen. Ook verwijdert het zonder problemen urinesteen uit de toiletpot en de achterliggende leidingen. Cee-Bee Cleaning Professionele Urinesteen verwijderaar voldoet aan de hoge eisen die worden gesteld in de luchtvaartindustrie. Gebruiksaanwijzing: Haal al het water uit de wc pot. Giet de Professionele Urinesteen verwijderaar in de wc pot. Laat dit product gedurende 24 uur in de wc pot staan. Borstel 1 keer per uur de vloeistof krachtig op de vervuiling. Het toilet gedurende de behandeling niet gebruiken. Wat is urinesteen? In huis kan urinesteen aanslag veroorzaken in de toiletten. Dat openbaart zich als eerste als een bruine of gele waas onderin de toiletpot, onder het waterpeil, die u met een toiletborstel en een normaal schoonmaakmiddel moeilijk of niet weg krijgt. Als de urinesteen zich ophoopt is dat te zien als een donkerbruine of bruine ‘koek’ onderin de pot. U bent dat vast wel eens tegengekomen als u onderweg eens gebruik moest maken van een openbaar toilet. Die bruine aanslag is dus géén roest en ook geen ontlasting zoals sommige mensen denken, maar aangekoekte urinesteen. De vergissing is overigens heel begrijpelijk, de bruine aanslag in de wc pot is gewoon geen fris gezicht. Zeker niet op plekken waar de toiletten er representatief uit horen te zien zoals in restaurants en op hotelkamers, maar ook in ziekenhuizen en in sportcentra waar hoge verwachtingen aan hygiëne worden gesteld. Bovendien vormen urinesteen en kalkaanslag een ideale voedingsbodem voor allerlei bacteriën. Die kunnen zich makkelijk hechten aan het onregelmatige oppervlak van de aanslag en zij vermeerderen zich snel. Urinesteen in toiletten is dus niet alleen een vies gezicht, het is ook echt vies! De bruine of gele aanslag van urinesteen onderin uw toiletpot kunt u met eigen ogen zien. U wilt er vanaf om ‘cosmetische’ redenen en vanwege de hygiëne. Het werkelijke probleem speelt zich echter af in de afvoerleiding van het toilet, daar waar u het niet kunt zien. Het is niet zo moeilijk te begrijpen dat er zich in de afvoer ook urinesteen heeft opgehoopt, ook al ziet u in het toilet of in het urinoir helemaal geen urinesteen of kalkaanslag, dan nog kan de leiding gevaarlijk dicht zitten.

€ 17,95
Op voorraad. Nu besteld, vrijdag in huis
Nieuw: (Cee-Bee-Cleaning)
EAN:8720256106838
Signaalwoord
Gevaar
Gevarenaanduiding (H-zinnen)
H315:Veroorzaakt huidirritatie , H319:Veroorzaakt ernstige oogirritatie
Voorzorgsaanduiding (P-zinnen)
P264:Na het werken met dit product grondig wassen , P280:Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen , P302+P352:Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen , P305+P351+P338:BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten: contactlenzen verwijderen, indien mogelijk: blijven spoelen. , P321:Specifieke behandeling vereist (zie UNDEFINED op dit etiket) , P332+P313:Bij huidirritatie: een arts raadplegen