Borax 2,5 kg - Minerala - Schoonmaak - Poeder - Boorzuur - Soldeerzuur - Natrium tetraboraat - Boorzure soda - Carbolzuur - Soldeermiddel - Soldeerpoeder

Beschrijving

Borax is een zout dat goed oplost in warm water als ontsmettingsmiddel en desinfecteermiddel, maar ook als flux gebruikt kan worden. LET OP: Niet geschikt als consumptie! Wet en regelgeving: Gezondheid en Veiligheid Gevaar Gevarenaanduidingscode (H-code) H360FD * Kan de vruchtbaarheid schaden * Kan het ongeboren kind schaden Preventieve code (P-code) P201 P308 + P313 * Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen. NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen Algemene informatie van Baking Soda NL Borax is een kleurloos tot blauwig wit mineraal dat goed oplosbaar is in warm water. Het is een waterverzachtende alkaline, die zorgt dat de actieve stof beter werkt. Een 4% oplossing van borax in water heeft een pH van 9,3. Het is een krachtige vetoplosser, bleekt, desinfecteert en absorbeert geurtjes. Toepassingen Het wordt onder meer gebruikt als ontsmettend middel in poeders en in badproducten. Een ideaal ingrediënt om wasmiddel van te maken! – De vloer reinigen door een half kopje borax in een halve liter warm water op te lossen. – Twee theelepels borax vermengen met een beetje warm water en azijn kan als glansspoelmiddel gebruikt worden. – Erg vuile plekken in het toilet kun je verwijderen door ze te behandelen met een mengsel van borax en citroensap (of citroenzuurpoeder oplossen in water). Laat dit intrekken en borstel daarna de vieze plekken weg. – Om metalen aan elkaar te smelten wordt borax gebruikt als flux. Het is dus een ideaal middel voor edelsmeden!

€ 21,85
Uiterlijk 4 april in huis
Nieuw: (Bakingsoda NL)
EAN: 8720865178103
Signaalwoord
Waarschuwing
Gevarenaanduiding (H-zinnen)
EUH401:Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen. , H302:Schadelijk bij inslikken , H360:Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden (specifiek effect vermelden indien bekend) (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is). , H371:Kan schade aan organen veroorzaken. ##EXPOSURE_SCENARIO##.
Voorzorgsaanduiding (P-zinnen)
P102:Buiten het bereik van kinderen houden , P103:Alvorens te gebruiken, het etiket lezen , P404:In gesloten verpakking bewaren