Leren En Leven 003 Mattheus Handelingen

Beschrijving

Dit handboek is in de eerste plaats geschreven voor het geven van onderwijs uit de Bijbel op de Pabo en de basisschool. Maar het kan evengoed dienst doen bij alle andere vormen van Bijbelstudie en Bijbelonderwijs, zoals bijvoorbeeld voor de zondagsschool, voor het godsdienstonderwijs in het voortgezet onderwijs en voor het maken van een inleiding over een Bijbelhoofdstuk. Het kan ook gebruikt worden als naslagwerk en bij de dagelijkse Schriftlezing. De volledige Heilige Schrift wordt boek voor boek op systematische wijze verklaard en toegelicht. Elk deel is voorzien van een gebruiksaanwijzing, een Bijbelse chronologie, een register van landkaarten en plattegronden en een overzicht van geschikte Bijbelgedeelten voor de onderbouw en de bovenbouw van de basisschool. Een zaakregister van de in het gehele handboek voorkomende trefwoorden voor de geloofsleer en de in het handboek gegeven oudheidkundige en aardrijkskundige informatie wordt apart bijgeleverd. Die uitgave bevat ook een literatuurlijst, waarin voor nadere informatie verwezen wordt naar andere boeken. Kenmerkend voor dit handboek is dat in het verband van de Bijbel toepasselijk geciteerd wordt uit de gereformeerde geloofsleer, zoals verwoord in de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels. Genoemde belijdenisgeschriften geven een samenvatting van de Bijbelse leer. Vanwege deze samenhang is het van belang dat in het Bijbelonderwijs de relatie gelegd wordt met de geloofsleer. Het handboek bestaat uit vier delen: deel 1 omvat de boeken Genesis tot en met 2 Kronieken; deel 2 omvat de boeken Ezra tot en met Maleachi; deel 3 omvat de boeken Ma'ttheüs tot en met Handelingen; deel 4 omvat de boeken Romeinen tot en met Openbaring. Elk Bijbelboek wordt voorafgegaan door een landkaart, waarop alle aardrijkskundige gegevens van het betreffende boek voorkomen, voorzover deze bekend zijn. Elk Bijbelboek begint met een korte inleiding over de naam, de plaats, de schrijver, de inhoud, het doel en de tijd van het boek. In de marge daarvan worden de voornaamste chronologische data vermeld. Elk Bijbelboek is ingedeeld naar samenhangende stof, geschikt voor een of meer leseenheden. Parallelle Bijbelgedeelten worden samengevoegd. Ook de Bijbelgedeelten die zich niet lenen voor vertellen, worden behandeld. Elk letterlijk citaat uit de Heilige Schrift, de belijdenisgeschriften en de liturgische formulieren is cursief gedrukt. De vindplaats ervan wordt in de marge aangegeven. Om overbodige herhaling te voorkomen wordt in een aantal gevallen verwezen naar informatie op een andere plaats.

€ 35,00
Uiterlijk 27 mei in huis
EAN: 9789061403173
Taal
Nederlands
Bindwijze
Hardcover
Druk
4
Verschijningsdatum
april 2004
Afmetingen
Afmeting: 24,9 x 18,2 x 5,5 cm
Aantal pagina's
926 pagina's
Kaarten inbegrepen
Ja
Illustraties
Nee