Als het sociaal-emotioneel moeilijk gaat ...

Beschrijving

Hoe leerkrachten in het lager onderwijs kinderen in hun klas begeleiden naar meer welbevinden. In dit verhalenboek kijken we mee over de rug van enkele leerkracht naar hun zorgenkinderen, kinderen die het ‘sociaal en/of emotioneel’ heel moeilijk hebben. Iedere lerkracht kan wel voorbeelden geven van kinderen waar hij zorgen rond heeft. Sommige kinderen zijn opvallend stil, gespannen of teruggetrokken, anderen zijn juist druk, agressief of eisen alle aandacht op… Leerkrachten trachten hier ieder op hun eigen manier mee om te gaan, maar voelen zich soms toch machteloos. We beschrijven typische, herkenbare situaties en verkennen samen wat dit betekent voor de leerkracht, maar vooral ook voor het kind zelf: hoe beleven zij deze gebeurtenissen? Wat gaat er allemaal in hen om? Wat maken zij mee? Wat voelen, denken, willen ze? Wat is hun perceptie van de situatie? Hoe kunnen we hun gedrag begrijpen? Wat zijn de motieven van hun handelen, de beweegredenen? Hoe zitten ze als persoon in elkaar?… Door samenwerking met verschillende betrokkenen (directie, taakleerkracht, zorgbegeleider) komt er geleidelijk helderheid in de problemen en tekenen zich sporen van interventies af. Er worden initiatieven genomen, geëvalueerd en weer bijgestuurd. Dit is een zoekproces van vallen en opstaan, van ontgoocheling om een terugval en toch weer kleine stapjes vooruit, van vreugde bij het zien stijgen van het welbevinden en het zelfwaardegevoel van kinderen. Onze leidraad bij dit proces is “het procesgericht kindvolgsysteem voor leerlingen”, maar ook andere instrumenten zoals het sociogram en het observatie-instrument ‘de roos’ worden gebruikt. DE 8 VERHALEN 1. Nick heeft altijd conflicten. Maar hoe voelt hij zich? 2. Hoe zwaar het negatieve zelfbeeld van een klas weegt…. 3. Martijn is anders. Is dat een probleem? 4. Joke kan niet gewoon meespelen met de rest van de groep. 5. Bart is teruggetrokken en geniet niet van het aanbod. 6. Birgen krijgt het benauwd als hij ontdekt dat hij het niet kan. 7. Hoogbegaafde Joery raakt in de knoop met zijn zelfsturing, de andere leerlingen en de juf. 8. Bertje krijgt het moeilijk in de klas als er thuis een broertje bijkomt. Dit boek biedt jou praktijkverhalen over hoe je systematisch werk kan maken van het welbevinden van kinderen binnen de klas- en schoolcontext. Het geeft inspiratie voor het begeleiden van sociaal-emotionele problemen waarmee elke leerkracht te kampen heeft. Het biedt herkenning en erkenning voor leerkrachten en andere betrokkenen die begaan zijn met het welbevinden van kinderen. In een bijlage rond werkpunten en interventies krijg je bovendien een hele lijst (meer dan 100) van tussenkomsten, geïllustreerd met ongeveer 400 praktijksuggesties en tips!

€ 39,39
1 - 2 weken
EAN: 9789074798990
Taal
Nederlands
Bindwijze
Hardcover
Druk
1
Aantal pagina's
147 pagina's
Illustraties
Met illustraties