Hofftech Bandenreparatieset Set voor Auto, Motor, Scooter, Etc. - 31 Delig

Beschrijving

Universele bandenreparatieset voor tubeless banden en makkelijk om mee te nemen in de kofferbak of buddy. Stel je voor, dat je onderweg met een lekke band staat. Ben je dan blij dat je voor deze proppen set hebt gekozen. Deze set kan overigens ook worden gebruikt voor tubeless motorbanden, autobanden en scooterbanden. Een luxe banden reparatieset, propset, proppenset met 25 proppen/veters een rasp en een lange naald/priem plus lijm. Hij wordt geleverd in handige meeneem koffer. Kenmerken: 25 x Proppen/veters 1 x Proppenboor 1 x Naald en priem 1 x Lijm 1 x Naald voor het inbrengen van de strip 1 x Sleutels voor de T-handgrepen 1 x Handige Opbergbox De ideale reparatieset voor op de weg. Met deze set kunt u snel en eenvoudig uw banden op uw auto, motor Scooters, trailers, quad etc zelfstandig repareren. Stappenplan of bekijk de video: Reparatie is zeer eenvoudig, haal het voorwerp uit de band (Spijker, schroef etc) Ruw het gat op met de meegeleverde rasp. Het reparatiekoord insmeren de meegeleverde lijm Met het hulpstuk het reparatiekoord dubbel in het gat drukken. Het uitstekende deel afsnijden en de band weer op pompen. Proppenset, bandenreparatieset, reparatieset banden, propset, bandenreparatieset, Ideaal voor noodgevallen voor snelle reparatie van tubeless banden met gaatjes tot 6mm, in een handige bandenreparatieset opbergkoffer. Etiket informatie Gevarenaanduidingen H225: Licht ontvlambare vloeistof en damp. H315: Veroorzaakt huidirritatie. H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Voorzorgsmaatregelen P102: Buiten het bereik van kinderen houden. P210: Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. Niet roken. P273: Voorkom lozing in het milieu. P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen P303+P361+P353: BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P312: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P501: De inhoud en verpakking verwerken volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

€ 15,95
Uiterlijk 31 mei in huis
Nieuw: (LOODS 17 Sale)
EAN: 8718692624085
Gevarenaanduidingen
Niet van toepassing
Signaalwoord
Niet van toepassing
Voorzorgsmaatregelen
Niet van toepassing